PROJEKT

  MONTAŻ

  URUCHOMIENIE

  REGULACJA

  OBSŁUGA

  PRZEGLĄD

  KONSERWACJA

  NAPRAWA

  DOZÓR

 

 

 

 

  Szanowni Państwo 


Wychodząc na przeciw oczekiwaniom rynku firma Viessmann postanowiła z dn.01.01.2014 roku
wprowadzić 10-cio letnią gwarancję na wymiennik ze stali szlachetnej InoxRadial zamontowany
w serii kotłów wiszących Vitodens (z wyjątkiem kotła Vitodens 100 BPJA), w kotłach stojących
Vitoladens 300-C, Vitoladens 300-T oraz Vitorondens 200-T.

Aktualne warunki jakie musi spełnić Klient to m.in.:
- zlecenie pierwszego uruchomienia osobie posiadającej uprawnienia SE/II (montaż i uruchomienie
kotłów wiszących), a w przypadku kotłów stojących - MK/II (montaż i uruchomienie kotłów stojących
o mocy do 70kW),
- rejestracja kotła w Strefie Klienta (https://www.viessmann-serwis.pl/ViKlient/),
- zlecenie wykonywania coroczego przeglądu przez osobę uprawnioną wykazaną na stronie
www.viessmann-serwis.pl
 
Mając na celu podniesienie jakości wykonywanych przeglądów, została zawężona grupa firm
uprawnionych do wykonywania przeglądów do grupy firm posiadających  uprawnienia serwisowe
oraz wybranych instalatorów.
Obecnie instalator, nieposiadający umowy serwisowej, aby uzyskać uprawnienia do przeprowadzania
przeglądów gwarancyjnych musi spełnić następujące warunki:
- posiadać aktualne uprawnienia SE/II (montaż i uruchomienie kotłów wiszących)
- posiadać aktualne uprawnienia "energetyczne" (gazowe, cieplne i elektryczne)
- wykonać i zarejestrować w Bazie Zarejestrowanych Urządzeń minimum 10 uruchomień kotłów wiszących
- przejść weryfikację przeprowadzoną przez dział TD
Po pozytywnej weryfikacji instalator uzyska uprawnienia do wykonywania przeglądów na jeden rok. Wykonanie
i zarejestrowanie w BZU 20-stu przeglądów będzie skutkowało przedłużeniem uprawnień na kolejny rok.
Zastrzegamy sobie jednak prawo do natychmiastowego cofnięcia uprawnień w przypadku stwierdzenia
nierzetelnego wykonywania powierzonych obowiązków.
Instalatorzy którzy odbyli szkolenia przed 01.09.2013 i otrzymali uprawnienia do wykonywania przeglądów
gwarancyjnych oczywiście zachowują swoje prawa ale nie dalej niż data ważności uprawnień.

Drugą, niemniej ważną zmianą jest możliwość skorzystania przez Firmy Partnerskie z usług serwisu
fabrycznego w przypadku napraw gwarancyjnych kotłów stojących małej mocy do 70kW oraz pomp ciepła
do mocy 42,8 kW. Zgodnie z aktualnymi zapisami w OWS gwarantem na w/w wyroby jest Firma Partnerska
i to jej obowiązkiem jest posiadać własny serwis lub skorzystać z usług firmy posiadającej właściwe uprawnienia
nadane przez firmę Viessmann. Obecnie jeżeli przedstawiciel Firmy Partnerskiej zdiagnozuje urządzenie i
zakwalifikuje usterkę jako gwarancyjną może skorzystać z bezpłatnej usługi świadczonej przez serwis fabryczny.
Zlecenie takowej usługi powinno być przesłane na złączonym specjalnym  druku.